Prisijungti | Nustatymai | Biblioteka | Rašyti bibliotekai | Pagalba | English  
RODYKLĖS  A–Z |   PAIEŠKA   | PAIEŠKOS  REZULTATAS | ANKSTESNĖS  PAIEŠKOS |   E.  LENTYNA   |   NAUJI  LEIDINIAI   | VIRTUALI  BIBLIOTEKA | KITI  IŠTEKLIAI |   BUS  

Paprasta paieška
Įveskite žodį arba frazę   Sudėtingesnei paieškai naudokite daugiaaspektę ir išplėstą paieškas.
Paieška keliuose ištekliuose skirta vienu metu ieškoti keliuose bibliotekos ištekliuose.
Komandinė paieška atliekama pagal jūsų nurodytą paieškų komandinės kalbos užklausą.
Paieškai prenumeruojamose ir atviros prieigos duomenų bazėse naudokite VGTU virtualią biblioteką.
Paieškos laukas
Žodžiai greta? Ne Taip
Paieškos išteklius

Užklausos filtras

Kalba Metai nuo Metai iki
Dokumento rūšis

Apie paiešką

Hint Jei trumpinate paieškos žodį, įrašykite simbolį * ar ?. Pavyzdžiui, įrašius foto, rasite įrašus tik su foto, o įrašius foto*, bus surasti įrašai su žodžiais fotografas, fotoelementas, fotoefektas ir pan.
Hint Jeigu prie "Žodžiai greta" pasirinksite "Taip" ir įvesite paieškos tekstą computer programming, tai sistema suras įrašus, kur žodžiai computer ir programming eina vienas paskui kitą.
Hint Tekstas mažosiomis ir didžiosiomis raidėmis suprantamas vienodai. Pavyzdžiui, jei įrašysite kompiuteris, bus surasta kompiuteris, Kompiuteris ir KOMPIUTERIS.
Hint Užklausoje galite naudoti Boolean loginius operatorius AND ir OR. Pavyzdžiui, įrašę (kompiuteris OR programos) AND matematika, surasite visus įrašus, kuriuose yra žodžiai kompiuteris ar programos kartu su žodžiu matematika. Neparašius jokio Boolean operatoriaus tarp užklausos žodžių veiks pagal nutylėjimą nustatytas operatorius AND.