Prisijungti | Nustatymai | Biblioteka | Rašyti bibliotekai | Pagalba | English  
RODYKLĖS  A–Z |   PAIEŠKA   | PAIEŠKOS  REZULTATAS | ANKSTESNĖS  PAIEŠKOS |   E.  LENTYNA   |   NAUJI  LEIDINIAI   | VIRTUALI  BIBLIOTEKA | KITI  IŠTEKLIAI |   BUS  

Paieškos rezultatas
Paieškos kriterijus (-iai): Bet koks žodis= S Masiokas Elektrotechnika.
surikiuota pagal 01---D02---A.

Norėdami daugiau sužinoti apie leidinį ir/arba atlikti su juo norimus veiksmus, pavyzdžiui, užsisakyti, spauskite jo įrašo eilės numerį.
Saugojimo vietų ir egzempliorių stulpelyje (tik lentelės atvaizdavimo būde) skliaustuose rodoma kiek tam tikrame bibliotekos filiale iš viso yra leidinio egzempliorių ir kiek iš jų yra išduota arba užsakyta. Pavyzdžiui, reikšmė „(6/2)“ reiškia, kad tame filiale yra 6 leidinio egzemplioriai, iš kurių 2 yra išduoti arba užsakyti.

Įrašai: 1– 2 2  
      Dok. rūšis Autorius Antraštė Metai Šifras Saugojimo v., egz. Internete
1
Knyga Masiokas, Stanislovas, Elektrotechnika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams /  1994 V 4639 VGTCB - Fondai( 134/ 41)
VGTBS( 1/ 0)
VGTEL( 1/ 0)
Turinys
2
Knyga Masiokas, Stanislovas, Elektrotechnika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams /  1989 V 4133 VGTCB - Fondai( 665/ 1)
VGTBS( 1/ 0)
VGTEL( 1/ 1)
Turinys

Užklausą galite redaguoti:
Paieškos išteklius: