Nustatymai | Biblioteka | Rašyti bibliotekai | Pagalba | English
RODYKLĖS  A–Z |   PAIEŠKA   | PAIEŠKOS  REZULTATAS | ANKSTESNĖS  PAIEŠKOS |   E.  LENTYNA   | ATASKAITOS  IR  SĄRAŠAI |   KATALOGAS   | VIRTUALI  BIBLIOTEKA | KITI  IŠTEKLIAI 

Paieškos rezultatas
Paieškos kriterijus (-iai): Bet koks žodis= alldocuments and W-metai= 1990 -> 2018.
surikiuota pagal Metai mažėja.

Rikiuoti pagal: Autorius(a-z)Antraštė(a-z) Metai mažėjaMetai didėja.

Norėdami daugiau sužinoti apie leidinį ir/arba atlikti su juo norimus veiksmus, pavyzdžiui, užsisakyti, spauskite jo įrašo eilės numerį.
Saugojimo vietų ir egzempliorių stulpelyje (tik lentelės atvaizdavimo būde) skliaustuose rodoma kiek tam tikrame bibliotekos filiale iš viso yra leidinio egzempliorių ir kiek iš jų yra išduota arba užsakyta. Pavyzdžiui, reikšmė „(6/2)“ reiškia, kad tame filiale yra 6 leidinio egzemplioriai, iš kurių 2 yra išduoti arba užsakyti.

Įrašai: 1– 50 21913  
#
Publ. rūšis Autorius Antraštė Šaltinis/išleista Internete
1
Straipsnis Anderson, N. O., Jocienė, Lina, Krokaitė, Edvina, Rekašius Tomas, Paulauskas, Algimantas, Kupčinskienė, Eugenija, Genetic diversity of Phalaris arundinacea populations in relation to river regulation in the Merkys basin, Lithuania. River research and applications. 2018, Vol. 34, iss. 4. ISSN 1535-1459 p. 1-10. Straipsnis
Straipsnis
2
Straipsnis Ashraf, Muhammad, Vveinhardt, Jolita, Ahmed, Rizwan Raheem, Štreimikienė, Dalia, Mangi, Riaz Ahmed, Exploring intervening influence of interactional justice between procedural justice and job performance: evidence from South Asian countries. Amfiteatru economic. 2018, Vol. 20, iss. 47. ISSN 1582-9146 p. 169-184. Leidinys
3
Straipsnis Augustaitis, Algirdas, Augustaitienė, Ingrida, Baugarten, Manuela, Bičenkienė, Steigvilė, Girgždienė, Raselė, Kulbokas, Gintaras, Linkevičius, Edgaras, Marozas, Vitas, Mikalajūnas, Marius, Mordas, Genrik, Mozgeris, Gintautas, Petrauskas, Edmundas, Pivoras, Ainis, Šidlauskas, Giedrius, Ulevičius, Vidmantas, Vitas, Adomas, Matyssek, Rainer, Tree-ring formation as an indicator of forest capacity to adapt to the main threats of environmental changes in Lithuania. Science of the total environment. 2018, Vol. 615. ISSN 0048-9697 p. 1247-1261. Straipsnis
Straipsnis VDU intranete
4
Straipsnis Balčiūnienė, Ingrida, Vaikų kalbos garsažodžiai: naudinga ar žalinga? Ikimokyklinis.lt : pažinkime vaikystę [elektroninis išteklius]. 2017, lapkričio 27. p. 1-3. Straipsnis
5
Straipsnis Baločkaitė, Rasa, Bourgeoisie as internal orient in the Soviet Lithuanian literature: "Roses are red" by A. Bieliauskas, 1959. Coloniality, nationality, modernity: a postcolonial view on Baltic cultures under Soviet rule / edited by Epp Annus. ISBN 9781138487482 p. 1-15. Straipsnis
6
Straipsnis Blaszczak, Tomasz, Lithuanian students at Stefan Batory University: creating new Lithuanian elites in interwar Vilnius. Yearbook of the Institute of East-Central Europe. 2017, Vol. 15, iss. 3. ISSN 1732-1395 p. 185-206.
7
Straipsnis Brazienė, Agnė, Venclovienė, Jonė, Tamošiūnas, Abdonas, Dėdelė, Audrius, Lukšienė, Dalia, Radišauskas, Ričardas, The Influence of proximity to city parks and major roads on the development of arterial hypertension / Scandinavian journal of public health. 2018, vol. 46, no. x. ISSN 1403-4948 p. 1-8. Santrauka
8
Straipsnis Butkus, Alvydas, Valoda un nacionālā pašapzina. Ceļā uz latviešu tautu : rakstu krājums. ISBN 9789984747408 p. 41-50.
9
Straipsnis Čiubrinskas, Vytis, Transnational fragmentation of globality: Eastern-European post-socialist strategies in Chicago. The Palgrave handbook of urban ethnography / editors Italo Pardo; Giuliana B. Prato. ISBN 9783319642888 p. 447-464.
10
Straipsnis Deveikis, Algirdas, Two-parameter harmonic oscillator expansion method for calculating non-relativistic ground state energy of Coulomb three-particle systems with two identical particles. EPJ Web of conferences. 2018, Vol. 173. ISSN 2100-014X p. 1-4. Straipsnis
11
Straipsnis Didžgalvytė, Monika, Pukelienė, Violeta, Speer, Ausra, Skirtingos kvalifikacijos imigrantų poveikis užimtumui žemės ūkio, pramonės ir paslaugų sektoriuose OECD šalyse. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2018, Vol. 40, no. 1 p. 16-27. Straipsnis
Straipsnis
12
Straipsnis Duchovskienė, Laisvūnė, Kupčinskienė, Eugenija, Dygliavaisio virkštenio (Echinocystis lobata (Michx)) (Cucurbitaceae) ligotumo tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė : mokslo darbai. 2017, t. 36, Nr. 3-4. ISSN 0236-4212 p. 47-57. Straipsnis
13
Straipsnis Galdauskaitė, Dovilė, Gimstamumo, laimės ir lyčių vaidmenų sąsajos. STEPP: Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika: mokslo darbai. 2018, T. 16. ISSN 1648-2425 p. 52-69. Straipsnis
14
Straipsnis Gedvilienė, Genutė, Tūtlys, Vidmantas, Lukošiūnienė, Vilija, Zuzevičiūtė, Vaiva, Development of the profession and qualifications of adult educators in Lithuania in the context of reforms of adult education. International review of education = Revue internationale l’éducation. 2018, Vol. 64, iss. 2. ISSN 0020-8566 p. 1-23. Straipsnis
15
Straipsnis Genys, Dainius, Krikštolaitis, Ričardas, Switching political nuclear energy preferences, changing public attitude. Baltic journal of law & politics [elektroninis išteklius]. 2017, Vol. 10, iss. 2. ISSN 2029-0454 p. 225-243. Straipsnis
16
Straipsnis Gidlow, Christopher, Kempen, Elise van, Smith, Graham, Triguero-Mas, Margarita, Kruize, Hanneke, Gražulevičienė, Regina, Ellis, Naomi, Hurst, Gemma, Masterson, Daniel, Cirach, Marta, Berg, van den, Magdalena, Smart, Wim, Dėdelė, Audrius, Maas, Jolanda, Development of the natural environment scoring tool (NEST). Urban forestry & urban greening. 2018, vol. 29, iss. 1. ISSN 1618-8667 p. 322-333. Straipsnis
17
Straipsnis Grigaliūnaitė, Viktorija, Pilelienė, Lina, Consumer attention online: how to be visible? Central European business review. 2017, Vol. 6, iss. 4. ISSN 1805-4854 p. 30-44. Straipsnis
Straipsnis
18
Studija Hignett, Kelly, Marcinkevičienė, Dalia, Snitar, Corina, Toth, Eszter Zsofia, Women’s experiences of repression in the Soviet Union and Eastern Europe / New York; London : Routledge, Taylor & Francis Group;, 2018. 196 p. Knygos dalis
19
Straipsnis Januškaitienė, Irena, Petraitytė, Skaistė, The response of photosynthetic parameters of Triticum aestivum L. and Pisum sativum L. to different levels of salinity stress at different climate conditions. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. 2017, Vol. 74, iss. 3. ISSN 1392-1649 p. 31-40. Straipsnis
20
Straipsnis Jurkynas, Mindaugas, What do we talk about when we talk about Northern Europe: regional identities in Lithuania. Politeja : Pismo WSMiP UJ. 2017, nr. 6(51). ISSN 1733-6716 p. 213-234. Straipsnis
21
Monografija Kalpokas, Ignas, Creativity and limitation in political communities: Spinoza, Schmitt and ordering. New York : Routledge, 2018. 188 p.
22
Straipsnis Kavaliauskas, Tomas, Velnioniškai gera menininkų kompanija / www.kaunorasytojai.lt [elektroninis išteklius]. 2018, kovo 6. p. 1-10. Straipsnis
23
Straipsnis Kiršienė, Julija, Palevičienė, Solveiga, Drukteinienė, Simona, 22. Lithuania. Digest of European tort law. Vol. 3, Essential cases on misconduct / editors Bénédict Winiger, Ernst Karner, Ken Oliphant. ISBN 9783110534344 p. 72-121. Knygos inf. lapai
24
Straipsnis Kondrotienė, Kristina,U630600 Kasnauskytė, Neringa, U630600 Šernienė, Loreta, U630600 Gölz, Greta, Alter, Thomas, Kaškonienė, Vilma, Maruška, Audrius Malakauskas, Mindaugas, U630600 Characterization and application of newly isolated nisin producing Lactococcus lactis strains for control of Listeria monocytogenes growth in fresh cheese. LWT - Food science and technology. 2018, vol. 87. ISSN 0023-6438 p. 507-514.
25
Recenzija Kuznecovienė, Jolanta, Gender equality on the Grand tour around the Baltic sea : Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. 2018, nr. 9(1). ISSN 2029-4573 p. 131-138. Recenzija
Recenzija
26
Straipsnis Lappegard, Trude, Klüsener, Sebastian, Vignoli, Daniele, Why are marriage and family formation increasingly disconnected across Europe? A multilevel perspective on existing theories. Population, space and place. 2018, Vol. 24, iss. 2. ISSN 1544-8444 p. 1-15. Straipsnis
27
Straipsnis Leonavičius, Vylius, Genys, Dainius, Krikštolaitis, Ričardas, Public perception of energy security in Lithuania: between material interest and energy independence. Journal of Baltic studies. 2018, Vol. 49, no. 1. ISSN 0162-9778 p. 1-19. Straipsnis
28
Straipsnis Mačianskienė, Nemira, Bijeikienė, Vilma, Fostering active learner engagement in ESP classes. Key issues in English for specific purposes in higher education / editors Yasemin Kırkgöz, Kenan Dikilitaş. ISBN 9783319702131 p. 223-242. Straipsnis
29
Straipsnis Magelinskaitė-Legkauskienė, Šarūnė, Legkauskas, Visvaldas, Kepalaitė, Albina, Teacher perceptions of student social competence and school adjustment in elementary school. Cogent psychology. 2018, Vol. 5, iss. 1. ISSN 2331-1908 p. 1-15. Straipsnis
Straipsnis
30
Rinkinys Marcinkevičienė, Dalia, Cohabitation in Europe: a revenge of history? / London : Routledge, 2018. 139 p.
31
Straipsnis Mardosaitė-Busaitienė, Dalytė, Radzijevskaja, Jana, Balčiauskas, Linas, Paulauskas, Algimantas, First detection of Rickettsia helvetica in small mammals in Lithuania. New microbes and new infections. 2018, Vol. 22,. ISSN 2052-2975 p. 19-23. Straipsnis
Straipsnis
32
Straipsnis Novickij, Vitalij, Ruzgys, Paulius, Grainys, Audrius, Šatkauskas, Saulius, High frequency electroporation efficiency is under control of membrane capacitive charging and voltage potential relaxation. Bioelectrochemistry. 2018, Vol. 119. ISSN 1567-5394 p. 92-97. Straipsnis
33
Straipsnis Oksuzyan, Anna, Singh, Prashant Kumar, Christensen, Kaare, Jasilionis, Domantas, A cross-national study of the gender gap in health among older adults in India and China: similarities and disparities. Gerontologist. 2018, Vol. 58, iss. x. ISSN 0016-9013 p. 1-10.
34
Straipsnis Pilelienė, Lina, Grigaliūnaitė, Viktorija, Colour temperature in advertising and its impact on consumer purchase intentions. Oeconomia Copernicana. 2017, Vol. 8, iss. 4. ISSN 2083-1277 p. 667-679. Straisnis
Straipsnis
35
Straipsnis Pranckevičienė, Aistė, Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina, Markšaitytė, Rasa, Endriulaitienė, Auksė, Tillman, Douglas R., Hof, David D., Social distance in Lithuanian psychology and social work students and professionals. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2018, Vol. 53, iss. 3. ISSN 0933-7954 p. 1-9. Santrauka
36
Apžvalga Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa, Anglijos lietuvių kultūrinė ir religinė tapatybė. 28 p. Tyrimo ataskaita
37
Straipsnis Račius, Egdūnas, Muslims of the European part of the former USSR. «По ту сторону ТАРТАРА». Мусульманский мир в сердце Европы между Эльбой, Бугом и Камой: cборник научных труд p. 356-367.
38
Straipsnis Račius, Egdūnas, Lithuania. Yearbook of muslims in Europe. Vol. 9. ISBN 9789004353138 p. 411-422.
39
Straipsnis Račius, Egdūnas, Islamic law in Lithuania? Its institutionalisation, limits and prospects for application. Exploring the multitude of muslims in Europe: essays in honour of Jørgen S. Nielsen / editors Niels Valdemar Vinding, Egdunas Racius, Jörn Thielmann. ISBN 9789004362499 p. 109-127.
40
Straipsnis Račius, Egdūnas, Zhelyazkova, Antonina, Lithuania: historical background of islam in Lithuania and religious authority of Lithuanian muslims. Islamic leadership in the European lands of the former Ottoman and Russian empires: legacy, challenges and change / edited by Egdūnas Račius, Antonina Zhelyazkova. ISBN 9789004352322 p. 272-292.
41
Straipsnis Račius, Egdūnas, Zhelyazkova, Antonina, Epilogue: drawing parallels. Islamic leadership in the European lands of the former Ottoman and Russian empires: legacy, challenges and change / edited by Egdūnas Račius, Antonina Zhelyazkova. ISBN 9789004352322 p. 229-334.
42
Rinkinys Račius, Egdūnas, Islamic leadership in the European lands of the former Ottoman and Russian empires: legacy, challenges and change / Leiden : Brill, 2018. 340 p.
43
Monografija Račius, Egdūnas, Muslims in Eastern Europe / Edinburgh : Edinburgh University Press, 2018. 184 p.
44
Straipsnis Stonkutė, Eglė, Vveinhardt, Jolita, How to mitigate risks of bullying invasion while creating organization’s future under high uncertainty? Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2018, Vol. 40, no. 1 p. 85-90. Straipsnis
45
Straipsnis Stonkutė, Eglė, Vveinhardt, Jolita, Sroka, Włodzimierz, Training the CSR sensitive mind-set: the integration of CSR into the training of business administration professionals. Sustainability. 2018, Vol. 10, iss. 3. ISSN 2071-1050 p. 1-14. Straipsnis
Straipsnis
46
Straipsnis Szymanski, Charles F., Mediacje obowiązkowe a prawo do sądu w Stanach Zjednoczonych: standardy wprowadzania ograniczeń co do postępowań mediacyjnych i implikacje dla Unii Europejskiej. Mediacje obligatoryjne / redaktor Katarzyna Antolak-Szymanski. ISBN 9788380855069 p. 165-190.
47
Straipsnis Tauraitė, Viktorija, Optimalaus pasaulio eksporto paskirstymo modeliavimas. Laisvalaikio tyrimai : elektroninis mokslo žurnalas. 2017, nr. 2 (10). ISSN 2345-0339 p. 1-12. Straipsnis
48
Straipsnis Veliutė, Ingrida, (Un)wanted heritage in the cityscape – arguments for destruction or reuse. The case of the city of Kaunas. Preventive conservation of the human environment. 6, Architecture as an element of the landscape / edited by Weronika Kobylińska-Bunsch, Zbigniew Kobyliński, Louis Daniel Nebelsick. ISBN 9788394 p. 369-377.
49
Rinkinys
Exploring the multitude of muslims in Europe: essays in honour of Jørgen S. Nielsen / Leiden : Brill, 2018. 228 p.
50
Straipsnis Zhelyazkova, Antonina, Račius, Egdūnas, Introduction: rationale of the book. Islamic leadership in the European lands of the former Ottoman and Russian empires: legacy, challenges and change / edited by Egdūnas Račius, Antonina Zhelyazkova. ISBN 9789004352322 p. 1-11.

Užklausą galite redaguoti:
Paieškos išteklius: