VILNIAUS KOLEGIJOS
BIBLIOTEKOS KATALOGAS
 
 


Prisijungimas / Login
Naudotojo vardas / User name    Darbuotojai ir studentai jungiasi kaip naudotojo vardą nurodydami asmens kodą arba kitą institucijoje naudojamą identifikatorių, pavyzdžiui, studento pažymėjimo numerį, tabelio numerį, slaptažodis – 4 arba 5 paskutiniai asmens kodo skaitmenys.
Kiti vartotojai jungiasi bibliotekos suteiktu identifikatoriumi.
Prisijungus slaptažodį galima pasikeisti skyrelyje „Mano paskyra“.
Slaptažodis / Password
Institucija